Spoedgevallen – Huisartsenpraktijk Bakkeveen – Bakkeveen

Spoedgevallen

Bij spoed of letsel kunt u te allen tijden bij ons in de praktijk terecht. Belt u in dat geval het nummer van de huisartsenpraktijk:

Telefoonnummer: 0516-541350

en kies optie 1 uit het keuzemenu. Gebruik optie 1 alleen als er sprake is van een ernstige situatie. Anders blokkeert u misschien de lijn voor een andere patiënt.

In geval van levensbedreigende situaties belt u direct 112.

Buiten kantooruren kunt u voor spoed contact opnemen met Dokterswacht Friesland: 0900-1127112